Bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?

Bảo hiểm liên kết đầu tư là  kế hoạch bảo hiểm nhân thọ kết hợp với đầu tư, vừa đảm bảo an toàn tài chính, vừa gia tăng giá trị đồng tiền.

Khoản phí bảo hiểm định kỳ hàng năm được chia làm hai phần:

  • Khoản dành cho các chi phí bảo vệ các quyền lợi có trong kế hoạch bảo hiểm
  • Khoản còn lại được tích lũy đưa đi đầu tư sinh lời.

Khác với mô hình bảo hiểm truyền thống, Bảo hiểm đầu tư cung cấp phí bảo hiểm linh hoạt, có thể điều chỉnh quyền lợi bảo vệ sinh mệnh và khả năng rút một phần giá trị tiền mặt của người được bảo hiểm.

Các hợp đồng bảo hiểm đầu tư tạo ra giá trị tiền mặt khi một phần khoản thanh toán phí bảo hiểm định kỳ của người được bảo hiểm được mang đi đầu tư tại quỹ đầu tư của công ty bảo hiểm. Do đó,bên mua bảo hiểm và/hoặc người thụ hưởng không chỉ nhận được quyền lợi bồi thường bảo hiểm khi sự kiện không may xảy ra, quyền lợi đáo hạn với số tiền tích lũy kèm khoản bảo tức nhỏ, bảo hiểm đầu tư mang lại cả lợi nhuận sinh lời từ hoạt động đầu tư nữa.
Bảo hiểm liên kết đầu tư

Các loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư trên thị trường

Bảo hiểm đầu tư liên kết chung

Bảo hiểm đầu tư liên kết chung là hình thức hợp đồng có các quyền lợi bảo hiểm nhân thọ và quyền lợi đầu tư. Một phần khoản tiền thanh toán phí bảo hiểm định kỳ được mang đi đầu tư tại quỹ đầu tư liên kết chung của công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm trả lãi theo kết quả đầu tư của Quỹ và làm tăng giá trị tiền mặt của bạn. Bạn có thể dùng lãi đó để trả phí bảo hiểm nhân thọ của mình, miễn là có đủ tiền trong tài khoản.

Bảo hiểm đầu tư liên kết đơn vị

Bảo hiểm liên kết đơn vị là hình thức bảo hiểm nhân thọ cung cấp quyền lợi bảo hiểm và quyền lợi đầu tư. Một phần khoản thanh toán phí bảo hiểm định kỳ của người được bảo hiểm được mang đi đầu tư tại quỹ đầu tư liên kết đơn vị của công ty bảo hiểm.

Khoản phí bảo hiểm sau khi trừ khoản phí ban đầu sẽ dùng để mua các đơn vị quỹ trong một hoặc nhiều quỹ, tùy theo sự lựa chọn của bạn tại thời điểm thanh toán. Trong thời gian hiệu lực hợp đồng, một số đơn vị quỹ được bán đi để lấy tiền trả phí bảo hiểm và các khoản phí khác theo quy định của hợp đồng, trong khi phần còn lại vẫn được đầu tư.

Giá trị tiền mặt của bạn phụ thuộc vào giá trị của các đơn vị quỹ mà bạn nắm giữ. Giá trị đơn vị quỹ phụ thuộc vào giá của mỗi đơn vị quỹ tại thời điểm giao dịch. Giá đơn vị quỹ phụ thuộc vào hoạt động của từng quỹ. Do đó, giá trị tiền mặt trong hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư thường không có bất kỳ giá trị đảm bảo nào.

Lợi ích của bảo hiểm đầu tư

Phí bảo hiểm linh hoạt:

Cho phép bạn điều chỉnh phí bảo hiểm phù hợp với khả năng tài chính của bạn. Bạn càng đầu tư nhiều, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư cho phép bạn trả nhiều hơn mức phí bảo hiểm trung bình. Khi trả nhiều hơn, phần vượt quá sẽ được thêm vào khoản đầu tư của bạn, giúp quỹ đầu tư của bạn phát triển nhanh hơn, mang lại nhiều tiền hơn.

Tạo ra Quỹ khẩn cấp và Quỹ tận hưởng cuộc sống:

Khi có khoản đầu tư ngoài bảo hiểm sẽ cho phép bạn tạo ra một khoản mà bạn có thể chi tiêu hoặc đầu tư vào bất kỳ thứ gì bạn muốn. Việc đầu tư thêm giúp bạn có thêm dòng thu nhập thụ động chi trả cho các trường hợp khẩn cấp của gia đình mà không nằm trong phạm vị được hợp đồng bảo hiểm chi trả hoặc đơn giản là chi trả cho các chi phí tận hưởng cuộc sống của gia đình bạn.

Nhận về lợi nhuận cao hơn

Không giống như bảo hiểm truyền thống, lãi suất nhận về là lãi suất công bố hàng năm mà công ty bảo hiểm thông báo, được xác định từ kết quả đầu tư của Quỹ đầu tư sau khi trừ đi các chi phí hoạt động đầu tư, bao gồm:

  • Chi phí liên quan đến giao dịch tài sản quỹ (như chi phí ngân hàng, chi phí môi giới và các loại phí khác).
  • Phí quản lý quỹ.
  • Thưởng duy trì hợp đồng.

Bảo hiểm đầu tư tối đa hóa lợi nhuận cho khoản tiền của bạn thông qua các khoản đầu tư đa dạng, liên kết với cổ phiếu và trái phiếu. Do đó, bạn có thể nhận được khoản tiền lớn hơn kỳ vọng của mình.

Minh bạch,rõ ràng

Bảo hiểm đầu tư có tính minh bạch cao. Lãi suất được công ty Bảo hiểm công bố và niêm yết công khai tại website hàng năm.

Công cụ đầu tư miễn thuế

Bảo hiểm đầu tư mang lại dòng thu nhập thụ động đều đặn và hoàn toàn miễn thuế. Đây là công cụ lý tương để tạo quỹ lương cho giai đoạn nghỉ hưu.

Tận dụng kinh nghiệm và hệ thống đầu tư chuyên nghiệp

Tài sản của bạn được quản lý bởi công ty quản lý quỹ với độ ngũ quản lý, chuyên gia tận tâm, giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường. Họ dành mọi thời gian chuyên tâm cho hoạt động mua bán và theo dõi danh mục đầu tư, cộng thêm hệ thống quản trị rủi ro của doanh nghiệp giúp bạn không bị ảnh hưởng bởi tâm lý nhà đầu tư cá nhân, phụ thuộc vào trạng thái thị trường và có thể dẫn đến thua lỗ.

Như vậy, với ưu điểm nổi bật: bảo vệ – tích lũy – đầu tư kết hợp với tính linh hoạt, minh bạch và miễn thuế, bảo hiểm đầu tư là công cụ tài chính hoàn hảo cho sự lựa chọn của bạn và gia đình.

Nhược điểm của bảo hiểm đầu tư

Bên cạnh các ưu điểm kể trên, bảo hiểm đầu tư cũng có nhược điểm sau:

  • Phục vụ cho các mục tiêu đầu tư dài hạn 15 năm, 20 năm
  • Giá trị tiền mặt phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh và thị trường. Do đó, bạn nên tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro để lựa chọn các quỹ đầu tư phù hợp.
  • Không có lãi suất đảm bảo đối với bảo hiểm đầu tư liên kết đơn vị nhưng có cơ hội đạt tỷ suất đầu tư ở mức cao (từ 15.7% đến 18.8% trong suốt 13 năm qua tại Quỹ đầu tư của Manulife).
  • Có lãi suất đảm bảo đối với bảo hiểm đầu tư liên kết chung nhưng tỷ suất đầu tư thực tế ở mức trung bình thấp (từ 5% đến 6%).

Các sản phẩm bảo hiểm đầu tư của Manulife

Bảo hiểm đầu tư liên kết chung

Bảo hiểm đầu tư liên kết đơn vị