Lý do nên chọn giải pháp này

Đây là giải pháp cho bạn thấy Ung thư không phải là dấu chấm hết và bạn cũng không cần phải tạm gác lại niềm vui cuộc sống.
Bạn hãy tự tin chinh phục những mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra khi được bảo vệ toàn diện trước mọi bề rủi ro. Manulife – Tự tin 360 cam kết đồng hành hỗ trợ bạn vượt qua những biến cố ngay từ giai đoạn đầu cho đến giai đoạn sau, hỗ trợ tài chính và bảo vệ cho cả thế hệ mai sau.

Điểm đặc biệt của sản phẩm

1. Bảo vệ tài chính sớm trước bệnh ung thư ngay từ giai đoạn đầu

2. Bảo vệ tài chính chuyên sâu – thanh toán thêm các khoản điều trị Ung thư chi phí lớn

3.Hỗ trợ trượt giá và hỗ trợ thu nhập giúp NĐBH tự tin vui sống.

4.Tiếp tục bảo vệ tài chính miễn phí cho NĐBH và con cái khi NĐBH đã mắc bệnh ung thư.

5.Thủ tục tham gia đơn giản với các mức phí cố định, hấp dẫn.

Đăng ký ngay

Quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Sớm

Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bệnh Ung Thư Giai Đoạn Sớm được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng này, Công Ty sẽ thanh toán 60% (sáu mươi phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm, nhưng không vượt quá sáu trăm (600) triệu đồng.
Quyền lợi bảo hiểm này sẽ chấm dứt ngay khi Công Ty chấp nhận chi trả hoặc khi Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối đã được chi trả.

Các Quyền lợi bảo hiểm khi mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối

Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối

100% Số Tiền Bảo Hiểm được xác định tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối; và Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ trượt giá được xác định theo tỷ lệ phần trăm Số Tiền Bảo Hiểm tại Năm Hợp Đồng mà Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối với tỷ lệ 5%/năm.

Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Chi Phí Lớn

Ngoài quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối theo như quy định, Công Ty sẽ thanh toán thêm Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Chi Phí Lớn tương đương 50% (năm mươi phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối thuộc danh sách Ung Thư Chi Phí Lớn được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng.
Quyền lợi bảo hiểm này sẽ chấm dứt ngay khi Công Ty chấp nhận chi trả hoặc khi Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối đã được chi trả.

Quyền lợi bảo hiểm miễn đóng phí

Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc bất kỳ bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng, Công Ty sẽ miễn Phí Bảo Hiểm từ kỳ Phí Bảo Hiểm tiếp theo (sau ngày Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối) cho đến khi hết Thời Hạn Đóng Phí của Hợp Đồng.

Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp thu nhập

Vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Hàng Tháng kể từ sau thời điểm Công ty đồng ý chi trả Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối quy định tại Điều 2.2.1, Công Ty sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp thu nhập hàng tháng bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm.
Quyền lợi bảo hiểm này sẽ kết thúc khi một trong các sự kiện sau xảy ra, tùy sự kiện nào xảy ra trước:
– Công ty đã chi trả Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp thu nhập lần thứ 60; hoặc
– Người Được Bảo Hiểm tử vong.
Nếu Thời Hạn Hợp Đồng kết thúc mà 60 tháng trợ cấp thu nhập vẫn chưa được trả hết, Công Ty vẫn tiếp tục chi trả cho những tháng tiếp theo cho đến khi kết thúc quyền lợi như quy định trên đây.
Quyền lợi bảo hiểm Phẫu Thuật Phục Hồi
a) Nếu Người Được Bảo Hiểm trải qua Phẫu Thuật Phục Hồi như quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng này, Công Ty sẽ thanh toán 10% (mười phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm.
b) Quyền lợi bảo hiểm này sẽ chấm dứt ngay khi Công Ty chấp nhận chi trả.

Quyền lợi bảo hiểm miễn phí dành cho con của Người Được Bảo Hiểm

Nếu Công Ty chấp thuận chi trả Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối theo quy định tại Điều 2.2.1, Công ty sẽ cung cấp miễn phí một quyền lợi bảo hiểm cho mỗi người con của Người Được Bảo Hiểm (chưa quá 20 tuổi). Nội dung quyền lợi như sau:
a) Ngày bắt đầu bảo hiểm: là ngày Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối.
b) Thời hạn bảo hiểm: 20 (hai mươi) năm hoặc đến khi con của Người Được Bảo Hiểm đạt 30 (ba mươi) Tuổi Bảo Hiểm, tùy thời điểm nào đến trước.
c) Phí bảo hiểm: miễn đóng phí.
d) Số tiền bảo hiểm: số nhỏ hơn giữa (i) Số Tiền Bảo Hiểm của Hợp Đồng Bảo Hiểm Ung Thư 360 này và (ii) 500 triệu đồng.
e) Quyền lợi cấp cho con của Người Được Bảo Hiểm: quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối như quy định tại Điều 2.2.1.a.i (không bao gồm quyền lợi hỗ trợ trượt giá).

THÔNG TIN CHUNG

 • Tuổi tham gia: 18 – 60 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 10 năm
 • Thời hạn hợp đồng: 10 năm
 • Loại trừ bảo hiểm: Công ty sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây:
   Tự tử hoặc có hành vi tự tử
   Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự
   Bệnh có sẵn và các loại trừ khác được quy định chi tiết tại mục “Loại Trừ Bảo Hiểm” trong Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm
 • Điểu khoản sản phẩm: Vui lòng tham khảo tại đây
 • Bảng minh họa quyền lợi: Vui lòng tham khảo tại đây
Đăng ký ngay

MINH HỌA QUYỀN LỢI

cÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Các gói bảo hiểm có thể phù hợp với nhu cầu bảo vệ toàn diện của cả gia đình bạn.

Manulife – Hành Trình Hạnh Phúc

Cuộc sống là một hành trình với nhiều giai đoạn khác nhau. Combo các giải pháp bảo vệ toàn diện trọn đời với chi phí hợp lý, thời gian đóng phí linh hoạt  dành cho các đối tượng từ 01 tháng tuổi đến 65 tuổi.

Manulife – Chắp cánh tương lai ưu việt

Chuẩn bị cho con yêu từ trong bụng mẹ với quỹ học vấn lên đến 150% STBH, Quỹ  hỗ trợ tài chính thay  người trụ cột chẳng may gặp biến cố lớn nhất (TV hoặc TTTBVV) chi trả 15%STBH/năm cho con đến 1 năm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí, Quỹ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho con đến năm 18 tuổi.  

Manulife – Điểm tựa đầu tư

Là giải pháp cho phép bạn tham gia đầu tư gia tăng tài sản một cách dễ dàng, thuận tiện nhờ vào sự hỗ trợ từ các chuyên gia; đồng thời các kế hoạch tài chính của gia đình vẫn duy trì trước các rủi ro trong cuộc sống.