GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 • Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp, điền đầy đủ thông tin và gửi về Manulife Việt Nam theo một trong những phương thức sau:
 • Nộp trực tiếp Phiếu yêu cầu tại các văn phòng của Manulife Việt Nam gần nhất
 • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách
 • Gửi Phiếu yêu cầu qua Bưu điện Việt Nam (VNPost) về: Lầu 2, Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
STT Biểu mẫu Tải về
1

Đơn yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Download
2

Bảng khai báo tình trạng thương tật


Download
3 Danh sách các cơ sở được bảo lãnh viện phí
Download

HỢP ĐỒNG MỚI

Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp, điền đầy đủ thông tin và gửi về Manulife Việt Nam theo một trong những phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp Phiếu yêu cầu tại các văn phòng của Manulife Việt Nam gần nhất.
 • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách
 • Gửi Phiếu yêu cầu qua Bưu điện Việt Nam (VNPost) về: Lầu 2, Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
STT Biểu mẫu Tải về

1

Đơn yêu cầu bảo hiểm

Download
2

Tờ khai thông tin


Download

3

Đơn yêu cầu thay đổi thông tin Hợp đồng bảo hiểm


Download

ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG

Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp, điền đầy đủ thông tin và gửi về Manulife Việt Nam theo một trong những phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp Phiếu yêu cầu tại các văn phòng của Manulife Việt Nam gần nhất
 • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách
 • Gửi Phiếu yêu cầu qua Bưu điện Việt Nam (VNPost) về: Lầu 2, Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
STT Biểu mẫu Tải về
1

Đơn chỉ định Người thụ hưởng Quyền lợi bảo hiểm


Download
2

Đơn yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm


Download
3

Đơn yêu cầu thanh toán Quyền lợi Hợp đồng bảo hiểm


Download
4

Đơn yêu cầu thay đổi Bên mua bảo hiểm – Người trả phí Hợp đồng bảo hiểm


Download
5

Đơn yêu cầu thay đổi thông tin Hợp đồng bảo hiểm Liên kết đơn vị


Download
6

Đơn yêu cầu thay đổi Hợp đồng bảo hiểm


Download
7

Đơn yêu cầu thay đổi thông tin Hợp đồng bảo hiểm


Download

ỦY QUYỀN

Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp, điền đầy đủ thông tin và gửi về Manulife Việt Nam theo một trong những phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp Phiếu yêu cầu tại các văn phòng của Manulife Việt Nam gần nhất
 • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách
 • Gửi Phiếu yêu cầu qua Bưu điện Việt Nam (VNPost) về: Lầu 2, Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
STT Biểu mẫu Tải về

1

Giấy ủy quyền nhận tiền


Download

2

Mẫu đơn tự xác nhận rút gọn dành cho Công ty


Download

3

Tờ khai thông tin FATCA – Mẫu W8 BEN

Download

4

Tờ khai thông tin FATCA – Mẫu W8 BEN-E


Download

5

Tờ khai thông tin FATCA – Mẫu W9


Download