DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các khách hàng hiện hữu đang tham gia bảo hiểm với Manulife có yêu cầu giải quyết 1 trong các Quyền lợi bảo hiểm sau:

Các chứng từ cần chuẩn bị

(Mục *: không yêu cầu khi gửi online)

Trợ cấp Nằm viện

 1. Giấy ra viện
 2. Giấy xác nhận thời gian điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt (trong trường hợp yêu cầu quyền lợi nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt)
 3. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*
 4. Thư uỷ quyền*

Phương thức nộp hồ sơ

Bạn có thể chọn 1 trong 4 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp qua trang web EasyClaims
 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Bồi thường tử vong

 1. Giấy chứng tử/Trích lục khai tử (bản sao có chứng thực do cơ quan có thẩm quyền cấp)
 2. Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác
 3. Hồ sơ tai nạn (trong trường hợp tử vong do tai nạn)
 4. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*
 5. Thư uỷ quyền

Phương thức nộp hồ sơ:

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Hỗ trợ chi phí điều trị nội trú/ngoại trú/nha khoa

 1. Giấy ra viện (đối với quyền lợi Điều trị nội trú)
 2. Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có)
 3. Sổ khám bệnh/Đơn thuốc (đối với quyền lợi Điều trị ngoại trú)
 4. Phiếu điều trị răng (đối với quyền lợi Điều trị nha khoa)
 5. Hóa đơn tài chính, biên lai thu tiền phí, lệ phí (bản chính)
 6. Bảng kê chi phí khám chữa bệnh
 7. Phiếu chỉ định khám/xét nghiệm và Kết quả xét nghiệm, Kết quả siêu âm
 8. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*
 9. Thư uỷ quyền*

Hỗ trợ chi phí điều trị bệnh lý nghiêm trọng

 1. Giấy ra viện
 2. Kết quả giải phẫu bệnh và các chứng từ y tế khác
 3. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*
 4. Thư uỷ quyền

Phương thức nộp hồ sơ của 2 Quyền lợi này:

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

 1. Giấy ra viện
 2. Giấy chứng nhận phẫu thuật
 3. Bảng kê chi phí khám chữa bệnh và các chứng từ y tế khác (nếu có)
 4. Hồ sơ tai nạn (nếu có)
 5. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*
 6. Thư uỷ quyền*

Hỗ trợ chi phí sinh nở

 1. Giấy khai sinh/Trích lục khai sinh hoặc Giấy chứng sinh
 2. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*
 3. Thư uỷ quyền*

Hỗ trợ chi phí điều trị thương tật

 1. Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác
 2. Giấy chứng nhận thương tích, kết quả giám định tình trạng thương tật (nếu có)
 3. Hồ sơ tai nạn
 4. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*
 5. Thư uỷ quyền*

Phương thức nộp hồ sơ của 3 Quyền lợi này:

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Miễn nộp phí bảo hiểm

 1. Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác
 2. Bản khai báo tình trạng thương tật (trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn)
 3. Kết quả giám định tình trạng thương tật (nếu có)
 4. Giấy chứng tử/Trích lục khai tử (khi Người được bảo hiểm của quyền lợi Miễn thu phí tử vong)
 5. Hồ sơ tai nạn (nếu có)
 6. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*
 7. Thư uỷ quyền*

Phương thức nộp hồ sơ

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Quyền lợi đối với bệnh lý đặc thù theo giới tính

 1. Giấy ra viện
 2. Kết quả giải phẫu bệnh và các chứng từ y tế khác (nếu có)
 3. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*
 4. Thư uỷ quyền

Phương thức nộp hồ sơ

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm chỉ trong 3 bước tại Eclaims

THỜI GIAN PHÚC ĐÁP CỦA CHÚNG TÔI

Ngay sau khi gửi yêu cầu GQQLBH thành công:

 • Màn hình sẽ hiện thông báo Quý khách đã hoàn tất Nộp hồ sơ GQQLBH
 • Tin nhắn (SMS) xác nhận từ Manulife sẽ được gửi đến số điện thoại Quý khách đã cung cấp.

Tại quầy giao dịch:
Manulife luôn nỗ lực giải quyết nhanh chóng yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Bên Mua Bảo Hiểm trong vòng 30 phút tại quầy dịch vụ khách hàng nếu hồ sơ của bạn hợp lệ. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.

Nộp hồ sơ online