BẢO HIỂM VIỆN PHÍ
Sống khỏe mỗi ngày

Chăm sóc sức khỏe với những quyền lợi và ưu đãi vượt trội:
♥Dịch vụ tư vấn sức khỏe miễn phí 24/7
♥Hỗ trợ chi phí y tế thực tế khi điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa lên đến 2 tỷ đồng/năm
♥Ưu đãi hoàn phí 15% khi tham gia bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình

Bảo hiểm Trợ cấp y tế

Hỗ trợ khoản trợ cấp y tế điều trị bệnh khi ốm đau hay nằm viện lên đến 3 triệu đồng/ngày
#Nằm viện nội trú bình thường: 100% số tiền bảo hiểm
#Nằm viện nội trú khoa chăm sóc đặc biệt chi trả 200% số tiền bảo hiểm
#Ngày nằm viện thứ 6 trở đi: hỗ trợ thêm 20% số tiền bảo hiểm.

Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng

Bảo hiểm lên đến 134 bệnh lý nghiêm trọng cho cả 3 giai đoạn
♥Giai Đoạn Sớm: 25% số tiền bảo hiểm lên đến 500 triệu/bệnh, 4 lần cho 4 bệnh.
♥Giai Đoạn Giữa: 50% số tiền bảo hiểm, lên đến 1 tỷ đồng/bệnh, chi trả 2 lần cho 2 bệnh.
♥Giai Đoạn Cuối: 100% số tiền bảo hiểm
♥Bệnh lý Nghiêm Trọng theo Giới Tính: thêm 25% số tiền bảo hiểm

Bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối

Chi trả 100% số tiền bảo hiểm khi được chuẩn đoán mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối.

Nhóm Bảo Hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí

Được hỗ trợ đóng phí để duy trì giá trị tài khoản hợp đồng khi Bên Mua Bảo HIểm, Người Hôn Phối hay Người Được Bảo Hiểm được chuẩn đoán mắc 1 trong 49 bệnh lý nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

Bảo hiểm Tử Vong hoặc Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn

Chi trả 100% số tiền bảo hiểm nếu không may tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh.

Bảo hiểm Tử Vong, Thương Tật Do Tai Nạn

Chi trả tử vong và thương tật nâng cao
#Thương tật do tai nạn: 100% Số tiền bảo hiểm.
#Bỏng nghiêm trọng: lên đến 100% Số tiền bảo hiểm.
#Tổn thương xương: Chi trả lên đến 50% Số tiền bảo hiểm.
#Tổn thương nội tạng: Chi trả lên đến15% Số tiền bảo hiểm – 150 triệu đồng.
#Tử vong: chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm tùy theo hoàn cảnh tai nạn.