ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM ĐỊNH KỲ

Các thông báo về phí bảo hiểm định kỳ

Để giúp khách hàng cập nhật kịp thời thông tin phí Bảo hiểm đến hạn, các thông báo/nhắc phí được gửi đến khách hàng theo trình tự thời gian sau:

Tin nhắn SMS

Với các hợp đồng bảo hiểm chưa đóng phí định kỳ, khách hàng sẽ nhận được tối đa 3 lần thông báo bằng SMS:

  • Thông báo phí bảo hiểm đến hạn – 15 ngày trước ngày đến hạn đóng phí
  • Thông báo đến hạn đóng phí vào ngày đến hạn đóng phí
  • Thông báo phí bảo hiểm quá hạn lần 1 – 30 ngày sau ngày đến hạn đóng đóng phí
  • Thông báo phí bảo hiểm quá hạn lần 2 – 45 ngày sau ngày đến hạn đóng đóng phí

Thư báo được gửi qua Bưu điện

Thư báo sẽ được gửi vào ngày thứ 30 sau ngày đến hạn đóng phí nếu Manulife chưa nhận được phí bảo hiểm định kỳ.

Điện thoại trực tiếp đến khách hàng

30 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí và phí định ký chưa được đóng, Nhân viên Dịch vụ khách hàng Manulife sẽ điện thoại trao đổi với Bên mua bảo hiểm để hỗ trợ và hướng dẫn các kênh đóng phí phù hợp và thuận tiện nhất cho khách hàng.

Các phương thức đóng phí bảo hiểm định kỳ

Hiện nay tại Manulife cung cấp cho Quý khách 4 hình thức đóng phí bảo hiểm định kỳ: Tháng/quý/nửa năm/năm.

Đóng phí tại quầy Ngân hàng 

Quý khách có thể đóng tiền trực tiếp vào tài khoản của Manulife tại bất kỳ Văn phòng giao dịch/Chi nhánh nào của Ngân hàng Techcombank, BIDV, Vietcombank hoặc các điểm thu bưu điện, Vinmart.