Trả phí bảo hiểm nhân thọ

Đăng ngày:

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ hay uỷ thác công ty Bảo hiểm lập quỹ dự phòng tài chính đều là việc thuê bên thứ 3 đứng ra chịu trách nhiệm thay mình trước những vận xui không lường trước được liên quan đến sức khoẻ, tuổi thọ về mặt tài chính : từ những tình huống tai nạn mất đi đốt ngón tay, ngón tay đến việc gan, thận tự dưng bị hư hỏng nặng và cao nhất là tuổi thọ bị mất đi. Do đó, chúng ta cần TRẢ cho công ty bảo hiểm một khoản phí để họ thực hiện việc đó.
Trả phí bảo hiểm nhân thọ

Trả phí bảo hiểm nhân thọ là câu chuyện hết sức bình thường

Tuy nhiên, có rất nhiều khách hàng không được tư vấn đầy đủ nên nhầm lẫn việc tham gia bảo hiểm nhân thọ giống như gửi tiết kiệm ngân hàng. Vừa tiết kiệm như ngân hàng: Gửi vào bao nhiêu, nhận về được bấy nhiêu, vừa được bảo vệ: có rủi ro gì công ty bảo hiểm đều chi trả. Đây là nhầm lẫn rất lớn.

Ngân hàng cung cấp dịch vụ giữ tiền. Bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo vệ tiền, thêm phần giúp khách hàng giữ một phần tiền. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, ngân hàng không trả bạn tiền bồi thường, họ chỉ cho phép bạn rút khoản tiền họ đang giữ hộ bạn, có bao nhiêu thì rút bấy nhiêu; còn bảo hiểm trả bạn khoản tiền bồi thường, có thể lớn gấp nhiều lần số tiền bạn gửi vào cho công ty bảo hiểm. Và nếu bạn sống thọ, bạn vẫn có thể nhận được phần tiền mà công ty bảo hiểm giữ hộ cho bạn.

Các khoản phí bảo hiểm nhân thọ

Các khoản phí bảo hiểm nhân thọ thông thường gồm có:
✔️Phí ban đầu (khấu trừ trong 3-5 năm đầu tuỳ từng công ty)
✔️Phí rủi ro: khấu trừ hàng tháng cho đến tuổi 80 (như tại Manulife). Tuổi càng cao, mức độ rủi ro về sức khoẻ càng nhiều nên phí rủi ro này sẽ được khấu trừ cao.
✔️Phí Quản lý hợp đồng. Khấu trừ hàng tháng, đảm bảo bảo hoạt động liên quan hồ sơ giấy tờ của hợp đồng.
✔️Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn:
Phí này tuỳ theo công ty quy định, được thu trong vài năm đầu nếu khách hàng chấm dứt hợp đồng sớm.
……
Ngoài ra còn có các khoản phí khác tùy theo sản phẩm.

Phí bảo hiểm nhân thọ khấu trừ từ đâu?

Trong thời gian đóng phí: các khoản phí bảo hiểm nhân thọ khấu trừ từ PHÍ BẢO HIỂM ĐỊNH KỲ – số tiền khách hàng đóng hàng năm.
Sau thời gian đóng phí: phí sẽ được lấy từ giá trị tài khoản – khoản tiền đang tích luỹ của hợp đồng bảo hiểm.
Do đó, Số tiền khách hàng đóng vào công ty bảo hiểm không thể bảo toàn 100% được. Điều đó cũng có nghĩa là không phải lúc nào muốn rút, khách hàng cũng rút được toàn bộ số tiền của mình như ở ngân hàng.

Số tiền hoàn lại khi đáo hạn hợp đồng có thể bằng số tiền đóng + lãi là do đâu?

Sau khi đáo hạn hợp đồng, có khách hàng nào nhận tiền về lãi không? Câu trả lời là có. Và bản chất có được là nhờ vào hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm. Tiền của khách hàng tích luỹ được đưa vào đầu tư.
✔️Kết quả đầu tư tốt, khách hàng được chia bảo tức,lãi  nhiều => Tiền của khách hàng đạt điểm hoà vốn nhanh và sinh lời.
✔️Kết quả đầu tư không tốt, khách hàng được chia lãi ít hơn hoặc không được chia => tiền của khách hàng đạt điểm hoà vốn chậm và chưa kịp sinh lời, thậm trí lỗ.

Đóng phí ngắn hạn bảo vệ trọn đời

Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chừng nào chúng ta còn được bảo vệ, chừng đó chúng ta còn phải trả phí bảo hiểm. Tuổi càng cao, rủi ro càng cao, phí bảo hiểm cũng càng cao.
Khi ngưng đóng phí định kỳ, việc khách hàng được bảo vệ trọn đời hay không phụ thuộc vào giá trị tài khoản tiền tích luỹ của hợp đồng. Nếu tiền còn đủ chi trả phí bảo hiểm đến trọn đời thì khách hàng sẽ được bảo vệ đến trọn đời. Nếu không, hợp đồng sẽ bị mất hiệu lực khi giá trị tài khoản bằng 0 theo quy định. Cho nên không có chuyện đóng phí ít, ngắn mà chắc chắn được bảo vệ trọn đời.

Bạn muốn tìm hiểu thêm, ib Hương nhé.
Hương Bùi & Cộng sự – Tư vấn hoạch định tài chính Manulife Hải Phòng