Chế độ bảo hiểm dành cho F0 – tổng hợp những điều cần biết

Đăng ngày:

Chế độ bảo hiểm dành cho F0 – những người mắc COVID-19 như thế nào là thắc mắc của rất nhiều bạn trong giai đoạn hiện nay. Các thông tin sau đây hy vọng giải đáp giúp bạn.
Chế độ bảo hiểm dành cho F0

Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc dành cho F0

Chế độ ốm đau

Căn cứ vào điều 25 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, F0 có xác nhận của cơ sở y tế sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Theo khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong thời gian nghỉ điều trị F0 tại bệnh viện, người lao động sẽ được hưởng 75% mức tiền lương đóng Bảo hiểm xã hôi của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Chế độ này được áp dụng khi bệnh nhân F0 nghỉ làm điều trị Covid 19 tại bệnh viện và tại nhà.

Chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho  F0

Theo Điều 4, Nghị quyết số: 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021  của Ủy ban thường vụ Quốc hội, việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID 19 được quy định như sau:

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19 tại cơ sở y tế công lập:

Được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể: 

  • Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế, chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị COVID-19;
  • Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh các bệnh khác cho bệnh nhân mắc COVID-19 phải thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 không bóc tách được chi phí khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 và các bệnh khác để thanh toán theo các nguồn hoặc không thu được các khoản chi phí mà người bệnh phải trả theo quy định do nguyên nhân bất khả kháng thì được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Chính phủ.

Thanh toán tại cơ sở y tế tư nhân

Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 tại cơ sở y tế tư nhân do chính quyền địa phương cấp tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị COVID-19 được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này theo mức thanh toán của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng cao nhất đóng trên địa bàn.

Chế độ khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế được áp dụng khi bệnh nhân F0 điều trị Covid 19 tại bệnh viện.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện không có quỹ ốm đau thai sản. Do đó, bệnh nhân F0 không được nhận chế độ ốm đau.

 Bảo hiểm xã hội tự nguyện không có Bảo hiểm y tế. Do đó, bệnh nhân mắc covid 19 sẽ phải tự chi trả các chi phí điều trị các bệnh khác phát sinh theo quy định. Ngân sách nhà nước chi trả chi phí khám chữa bệnh liên quan đến điều trị Covid 19 mà thôi.

Chế độ khám, chữa bệnh covid 19 từ ngân sách nhà nước được áp dụng khi bệnh nhân F0 điều trị Covid 19 tại bệnh viện.

Bảo hiểm nhân thọ

Bệnh nhân mắc covid 19 có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với các quyền lợi liên quan như: thẻ bảo lãnh viện phí, trợ cấp y tế, bệnh lý nghiêm trọng sẽ được hưởng chế độ như sau:

Chế độ khám và điều trị nội trú tại bệnh viện

Bệnh nhân F0 sẽ được chi trả toàn bộ chi phí điều trị thực tế liên quan đến Covid 19 và các bệnh khác (nếu có).

Chế độ này được áp dụng khi bệnh nhân F0 điều trị Covid 19 tại bệnh viện.

Chế độ trợ cấp y tế

 Mỗi ngày nằm viện điều trị Covid 19 tại bệnh viện, bệnh nhân F0 sẽ nhận được khoản tiền trợ cấp theo quy định trong hợp đồng.

Chế độ này được áp dụng khi bệnh nhân F0 điều trị Covid 19 tại bệnh viện.

Chế độ bệnh lý nghiêm trọng

Bệnh nhân điều trị Covid 19 bị biến chứng sang bệnh lý nghiêm trọng liên theo quy định trong hợp đồng, sẽ được hưởng khoản tiền như thỏa thuận để chăm sóc và phục hồi sức khỏe tốt hơn.

Chế độ này được áp dụng khi bệnh nhân F0 khám và điều trị Covid 19 tại bệnh viện.

F0 cách ly tại nhà có được hưởng bảo hiểm không?

Căn cứ vào những phân tích ở trên, bạn sẽ thấy:

Nếu bạn có Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bạn sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Mỗi ngày nghỉ điều trị Covid bạn được hưởng 75% lương cơ bản đóng bảo hiểm của tháng liền kề trước khi nghỉ. Ngoài ra, bạn không được hưởng các chế độ khác.

Nếu bạn có Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ không được hưởng chế độ bảo hiểm nào.

Nếu bạn có Bảo hiểm nhân thọ, thì cách li điều trị tại nhà không thuộc phạm vi chi trả của các quyền lợi bảo hiểm. Do đó, công ty bảo hiểm nhân thọ cũng không chi trả quyền lợi chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Nếu bệnh nhân F0 là trẻ em, thì mọi chế độ bảo hiểm bệnh nhân có cũng sẽ được xem xét chi trả như đối với người lớn.

Con bị F0, mẹ nghỉ làm trông con

Trường hợp con bạn bị F0, bạn phải  nghỉ làm trông con, bạn có bảo hiểm xã hội, bạn sẽ được hưởng chế độ ốm đau với mức 75% lương cơ bản đóng bảo hiểm.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm nhân thọ không chi trả cho quyền lợi này.

Các giấy tờ cần có để hưởng chế độ bảo hiểm cho F0

Bạn cần có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu như sau:

Chế độ Bảo hiểm xã hội

  • Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu quy định.

Chế độ Bảo hiểm nhân thọ:

  • Giấy ra viện
  • Hóa đơn gốc, bảng kê chi phí 
  • Sao kê bệnh án. (đối với chế độ bệnh lý nghiêm trọng)

Trên đây là các thông tin tổng hợp về chế độ bảo hiểm dành cho F0. Chúng tôi hy vọng, bạn đã có câu trả lời cụ thể cho thắc mắc liên quan đến quyền lợi của mình.

Hương Bùi (tổng hợp)