Món Quà tương lai ILP 2021 của Manulife – Lý do bạn nên sở hữu

Đăng ngày:

Món quà tương lai ILP 2021 của Manulife là dòng sản phẩm ILP bảo hiểm đầu tư liên kết đơn vị với nhiều điểm vợt trội so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường.

Sản phẩm đột phá thế hệ mới

Xuất hiện trên thị trường từ giữa tháng 8/2021, Món Quà Tương Lai ILP 2021 là một hiện tượng đột phá thế hệ mới của Manulife cũng như của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Đáp ứng nhu cầu cuộc sống

Sản phẩm giải quyết được các nhu cầu cấp bách của những ai yêu thích công cụ tài chính bảo hiểm nhân thọ:

 • Bảo vệ toàn diện
 • Đầu tư đa dạng, hiệu quả

Tự quyết định xu hướng đầu tư

Với ILP2021, bạn an tâm quyết định xu hướng đầu tư của chính mình:

 • Được bảo vệ Quỹ dự phòng tài chính lên đến 100 lần số tiền ủy thác cơ bản ban đầu.
 • Có 9 Quỹ đầu tư với mức độ rủi ro khác nhau để lựa chọn.
 • Sở hữu tài khoản đầu tư thêm riêng biệt, được quyền đầu tư lên đến 10 lần phí cơ bản.
 • Được chủ động trong hoạt động đầu tư với đặc quyền rút tiền miễn phí, chuyển đổi quỹ miễn phí.
 • Lựa chọn và thay đổi kế hoạch bảo vệ phù hợp với nhu cầu của từng giai đoạn.

Có thể nói, ILP 2021 thực sự là một công cụ tài chính dẫn đầu thị trường mang lại sự trải nghiệm dễ chịu cho bạn trong giai đoạn hiện nay.
Món Quà tương lai ILP 2021

Món quà Tương lai ILP 2021 – Tỷ suất đầu tư ấn tượng

Manulife là một trong số ít các đơn vị được Bộ tài chính cấp phép triển khai dòng sản phẩm này rất sớm từ tháng 6/2008 (cách đây hơn 13 năm).

Mặc dù Món quà Tương Lai là dòng sản phẩm không có lãi suất đảm bảo nhưng với lợi thế của lịch sử đầu tư dài và hiệu quả, Manulife tự hào đã mang đến cho khách hàng tỷ suất đầu tư trung bình từ 19% đến 21% trong suốt 13 năm qua. Manulife có công ty quản lý quỹ riêng đã hình thành và phát triển trên thế giới hơn 133 năm và ở Việt Nam hơn 16 năm. Với Quy trình làm việc chặt chẽ của các chuyên gia, chuyên viên tài chính, kết hợp với hệ thống quản lý rủi ro của doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế, Manulife tự tin mang đến cho khách hàng sự bảo vệ và chất lượng dịch vụ dẫn đầu.

Món Quà Tương Lai ILP2021

Minh bạch trong đầu tư

Món quà Tương lai ILP 2021 – Định giá Quỹ đầu tư chặt chẽ

Các Quỹ đầu tư của sản phẩm Món Quà Tương Lai được định giá như sau:

Bước 1: Được định giá bởi 2 tổ chức độc lập:

 • Bộ phận chuyên thực hiện việc định giá Quỹ đầu tư của Manulife và
 • 1 tổ chức định giá độc lập được thuê bên ngoài,

Bước 2: Có bộ phận đối chiếu kết quả định giá của 2 tổ chức trên với nhau.

Bước 3: ngân hàng giám sát của các Quỹ là HSBC Việt Nam thực hiện việc giám sát kết quả định giá này.

Hiện tại việc định giá được thực hiện 2 lần/tuần.

Cơ quan kiểm soát và quản lý nhà nước là Bộ Tài chính.

Kết quả định giá được công bố trên website của công ty sau ngày định giá, hiện tại là 2 lần/tuần.

Ngoài ra, Manulife có nghĩa vụ thực hiện báo cáo tình hình hoạt động đầu tư của các Quỹ liên kết đơn vị theo thông tư 135/2012/TT-BTC  của Bộ Tài Chính và thông báo đến khách hàng ít  nhất 1 lần/năm.

Như vậy, việc có 2 đội ngũ cùng thực hiện việc định giá Quỹ đầu tư, 1 bộ phận đối chiếu kết quả, 1 ngân hàng giám sát kết quả định giá, 1 cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo việc định giá chứng chỉ Quỹ là chính xác, khách quan, công bằng và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Thông tin về tình hình đầu tư của các Quỹ tìm công khai

Hàng tuần

Bạn truy cập trực tiếp Website của Công ty bảo hiểm Manulife để theo dõi giá của đơn vị Quỹ hàng tuần.
Các bước tra cứu:
• Website: www.manulife.com.vn
• Chọn mục “Sản Phẩm” » “Sản Phẩm Đầu Tư”
• Dưới mục “Bảo Hiểm Đầu Tư”, chọn “Bảo Hiểm Đầu Tư” » “Món Quà Tương Lai”
Tại trang “Món Quà Tương Lai”, chọn “Xem Giá Đơn Vị Quỹ Tại Đây”

Hàng năm

Định kỳ hàng năm, Công ty bảo hiểm Manulife gửi Báo cáo thường niên của Hợp đồng Món Quà Tương Lai cho khách hàng, trong đó có chi tiết các thông tin chi tiết về hợp
đồng, biến động tăng/giảm các khoản đầu tư.
Các bước tra cứu:

 • Website: www.hopdongcuatoi.manulife.com.vn
  • Chọn mục “Thông tin hợp đồng” » “Thư thông báo”
  • Trong mục “Thư thông báo”, chọn “Loại thư thông báo” » “Thư Thông Báo”

Món quà Tương lai ILP 2021 – Tra cứu danh mục cổ phiếu mà các Quỹ của Manulife nắm giữ dễ dàng

Thông tin về các cổ phiếu có tỷ trọng phân bố lớn  nhất trong danh mục cổ phiếu cơ bản tại ngày 31/12 mỗi năm được công bố ở Báo cáo thường niên Quỹ liên kết đơn vị của năm đó.
Danh sách cổ phiếu/công ty mà Quỹ đang nắm giữ và tỷ lệ nắm giữ nhiều nhất có thể sẽ thay đổi tại từng thời điểm, tùy theo tình hình thị trường và tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty ở Việt Nam. Các chuyên gia đầu tư của Công ty sẽ theo dõi vào các thông tin này để quyết định phân bổ tài sản của Quỹ vào các công ty một cách tối ưu nhất dựa vào kiến thức chuyên môn, quy trình đầu tư của công ty và kinh nghiệm thị trường của họ

Các bước tra cứu Báo cáo thường niên Quỹ liên kết đơn vị:

 • Vào www.google.com
 • Đánh vào ô tìm kiếm: “Báo cáo thường niên + Năm – Quỹ Liên Kết Đơn Vị – Manulife”

So sánh Món Quà Tương lai ILP 2021 với các dòng sản phẩm khác

Quyền lợi bảo vệ

BH liên kết đơn vị
(Món Quà Tương Lai)
BH liên kết chung BH hỗn hợp
truyền thống
Linh hoạt lựa chọn mức bảo vệ với cùng một mức phí đóng Số tiền bảo hiểm và mức phí bảo hiểm ở
mức trung bình
Số tiền bảo hiểm thấp, mức phí cao

Quyền lợi đầu tư

BH liên kết đơn vị
(Món Quà Tương Lai)
BH liên kết chung BH hỗn hợp
truyền thống
Tỷ suất đầu tư thực tế trong 13 năm (2008 – 2021) ở mức cao (đến 19% – 21% /năm). Không có lãi suất đảm bảo Tỷ suất đầu tư thực tế ở mức trung bình thấp (từ 5-6%/năm). Có lãi suất đảm bảo Tỷ suất đầu tư thực tế  ở mức thấp, bao gồm  giá trị hoàn lại đảm bảo và lãi chia (không đảm bảo) tùy vào tình hình kinh doanh.

Quyền lợi linh hoạt

Loại sản phẩm BH liên kết đơn vị
(Món Quà Tương Lai)
BH liên kết chung BH hỗn hợp
truyền thống
Quỹ đầu tư Danh mục 9 quỹ đầu tư với mức độ rủi ro/lợi  nhuận kỳ vọng từ thấp đến cao 1 Quỹ liên kết chung với danh mục đầu tư an toàn, chủ yếu phân bổ tài sản trong trái phiếu chính phủ 1 Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi, với tài sản phân bổ chủ yếu trong trái phiếu chính phủ
Đầu tư thêm lên đến 10 lần phí bảo hiểm cơ bản/năm lên đến 5 lần phí bảo hiểm cơ bản/năm Không có
Rút tiền linh hoạt theo số lượng đơn vị quỹ đang nắm giữ theo giá trị tiền mặt thực tế của hợp đồng Không được phép rút. Có thể tạm ứng trên giá trị hoàn lại
(có phát sinh lãi)
Hoán đổi Quỹ  Có Không có Không có
Thay đổi tỷ lệ đầu tư Không có Không có
Thay đổi kế hoạch bảo vệ Không có Không có

Tổng kết

Món quà tương lai ILP2021 là một cực phẩm cho khẩu vị đầu tư mới. Sản phẩm sẽ giúp bạn vừa đạt được mục tiêu đảm bảo an ninh tài chính gia đình, vừa gia tăng giá trị dòng tiền tích lũy. Với món quà tương lai, một kế hoạch tài chính sẽ đạt được 3 mục tiêu:
– Quỹ dự phòng tài chính lớn ở hiện tại
– Quỹ lương hưu với dòng thu nhập thu động đều như kim đồng hồ từ năm 61 tuổi
– Di sản thừa kế cho thế hệ thứ 2 một cách trọn vẹn.
Bạn đang quan tâm đến mục tiêu nào? Hãy liên hệ với Hương Bùi để được hoạch định con số bạn cần nhé!